112. OZ PGD Lokovica

V soboto 8.2.2020 je potekal že 112. redni občni zbor PGD Lokovica.

Na občnem zboru so bila podana poročila o delu v letu 2019 ter plan dela za leto 2020. Podelili smo tudi priznanja ter napredovanja.