Članstvo

Vrste članstva
    Moški Ženske Skupaj
         
Pionirji Aktiven 12 5 17
Mladinci Aktiven 10 9 19
Skupaj mladina   22 14 36
    61% 39%  
         
Pripravnik Aktiven 10 4 14
Operativec Aktiven 38 1 39
Rezervni operativec Aktiven 10 0 10
Veteran Aktiven 19 16 35
Član gas.organizacije Aktiven 5 31 36
Skupaj aktivno članstvo   82 52 134
         
Podporni člani Neaktiven 64 52 116
    55% 45%  
         
SKUPAJ ČLANSTVO   168 118 286
    59% 41%  
Čini aktivnega članstva
  Moški Ženske Skupaj
Pripravnik 10 7 17
       
Gasilec 5 3 8
Gasilec I.stopnje 7 3 10
Gasilec II.stopnje 21 8 29
  33 14 47
       
Višji gasilec 2 0 2
Višji gasilec I.stopnje 2 0 2
Višji gasilec II.stopnje 0 0 0
  4 0 4
       
Nižji gasilski časnik 3 1 4
Nižji gasilski časnik I.stopnje 2 1 3
Nižji gasilski časnik II.stopnje 3 0 3
  8 2 10
       
Gasilski časnik  3 2 5
Gasilski časnik I.stopnje 0 0 0
Gasilski časnik II.stopnje 8 2 10
  11 4 15
       
Višji gasilski časnik organizacijske smeri  0 0 0
Višji gasilski časnik  0 0 0
Višji gasilski časnik organizacijske smeri I.stopnje 0 0 0
Višji gasilski časnik I.stopnje 0 0 0
Višji gasilski časnik organizacijske smeri II.stopnje 0 1 1
Višji gasilski časnik II.stopnje 3 1 4
  3 2 5
       
       
S K U P A J 69 29 98
  70% 30%