Dom

Leta 1974 je bil  na občnem zboru v Družmirju sprejet sklep o selitvi društva v Lokovico.  V družmirsko društvo se je takrat vpisalo prvih 14 gasilcev iz Lokovice. Ustanovili so gradbeni odbor za graditev gasilskega doma.

Z gradnjo so pričeli v letu 1975, predvsem z udarniškimi sredstvi in delom. Nekaj so prispevala tudi razna podjetja in SIS za požarno varnost.  Zgradil se je gasilski dom, velikosti 10,20 m  x  11,00 m etažnosti P+N. Otvoritev doma je bila avgusta 1980. V pritličju sta bili dve garaži, v nadstropju je bila  sejna soba in stanovanje za hišnika. Kmalu smo morali zadaj za domom dograditi v pritličju še prostor za kurjavo, ki je imel ravno streho in je služila za teraso pri hišniškem stanovanju.

Z razvojem gasilstva v Lokovici pa je tudi dom postajal premajhen. Leta 1996  smo pričeli z gradnjo drugega prizidka. Prostor za kurjavo smo podrli in zadaj za domom naredili prizidek  po celotni dolžini doma v širini 4,00 m. V pritličnih prostorih smo pridobili poveljniško sobo in garažo za hišnika. V nadstropju smo sejno sobo preselili na lokacijo novega prizidka na severni strani, uredili ločen  vhod z zunanjimi stopnicami na zahodni strani in naredili še manjše sanitarije ob sejni sobi. Na mestu prejšnje hišnikove kuhinje smo naredili novo gasilsko kuhinjo, ki je povezana s sejno sobo.  Spremenilo se je  hišniško stanovanje, kateremu se je povečala kvadratura in se je obnovilo. Dom je bil sedaj skupne velikosti 14,20 m x 11,00 m.

Pa nam prizidek ni zadoščal za dolgo. Tehnika in oprema je z leti napredovala, avtomobili so postajali večji, pridobili pa smo tudi dodatni avto in naša garaža je postala premajhna. Odločili smo se še za en prizidek. Imeli smo veliko težav z pridobitvijo zemljišča. A trud se je izplačal in leta 2004 smo pristopili k gradnji velike garaže na vzhodni strani objekta. V pritličju smo dogradili garažo za cisterno in novo garažo za hišnika. Staro hišniško garažo smo razdelili na prostore za hišnika in priročno delavnico z WC-jem za gasilce. Iz velike garaže smo naredili tudi notranje stopnice za dostop do sejne sobe. V nadstropju smo zgradili gasilsko pisarno in v povezovalnem prostoru med pisarno in sejno sobo uredili spominski kotiček z urejeno vitrino v spomin na minule čase.  Dom je dobil nove dimenzije. Sedaj je velik 15,20 m x 17,20 m.

 

Ker pa pravega gasilskega doma ni brez gasilskega stolpa, smo zgradili tudi stolp, kjer lahko sušimo cevi. Fasado stolpa krasi poslikava sv. Florjana, ki jo je narisal g. Tomaž Langus, ob garažnih vratih v gasilski dom pa je na steni železni kip sv. Florjana, ki nam ga je podaril naš sokrajan in gasilec, g. Ljubo Melanšek.

 

V letu 2017, ko se je izselil hišnik, smo zopet preuredili prostore. Hišniško stanovanje smo zmanjšali za eno sobo in jo povezali z gasilskimi prostori. S to sobo smo pridobili prostor za mladino, ki ga bo uporabljala predvsem za učenje in druženje, hkrati pa bo v sobi tudi prostor za arhiv društva.