Vodstvo danes

2017 – 2023

UPRAVNI ODBOR

1 Predsednik Armin Lambizer
2 Podpredsednik David Dreu
3 Poveljnik Janko Hriberšek
4 Namestnik poveljnika Andrej Jurič ml.
5 Podpoveljnik Marko Jurič
6 Tajnica Karin Lambizer
7 Blagajničarka Tanja Perovec
8 Predsednica MK Žiga Kugonič
9 Predsednica KŽ Helena Hriberšek
10 Predsednik KV Anton Hudales
11 Vodja avtoparka / glavni strojnik Jože Pliberšek
12 Referent za TEŠ Janko Hriberšek
13 Pomočnik poveljnika za IDA Žiga Kugonič
14 Ekonom Jure Hrastnik
15 Administrator za Vulkan Boris Lambizer

NADZORNI ODBOR

1 Predsednik Sandi Drev
2 Član Mojca Ferk
3 Član Simon Čremožnik
DISCIPLINSKA KOMISIJA IN KOMISIJA ZA PRIZNANJA TER ODLIKOVANJA
1 Predsednik Jure Drev
2 Član Kristjan Atelšek
3 Članica Brigita Lambizer

POVELJSTVO

1 Čoveljnik Janko Hriberšek
2 Namestnik poveljnika Andrej Jurič ml.
3 Podpoveljnik Marko Jurič
4 Pomočnik poveljnika za IDA Žiga Kugonič
5 Pomočnik poveljnika za RP Aleš Škrobar
6 Pomočnik poveljnika za PP Žak Dreu
7 Vodja avtoparka / glavni strojnik Jože Pliberšek
8 Orodjar Andrej Jurič st.