Vodstvo danes

2017 – 2023

UO

1 predsednik Armin LAMBIZER
2 podpredsednik David DREU
3 poveljnik Marko JURIČ
4 Namestnik poveljnika Andrej JURIČ ml.
5 podpoveljnik Jože PLIBERŠEK
6 tajnica Karin LAMBIZER
7 blagajničarka Tanja PEROVEC
8 Predsednica MK Karmen LEDINEK
9 Predsednica KŽ Marjana ŠTRIGL
10 Predsednik KV Anton HUDALES
11 Vodja avtoparka / glavni strojnik Franc DOBNIK
12 Referent za TEŠ Janko HRIBERŠEK
13 Pomočnik poveljnika za IDA Kristjan ATELŠEK
14 Ekonom Jure HRASTNIK
15 Administrator za Vulkan Boris LAMBIZER

NO

1 predsednik Sandi DREV
2 član Milan NOVAK
3 član Simon ČREMOŽNIK
DK in KOMISIJA ZA PRIZNANJA
1 predsednik Jure DREV
2 član Alojz KONOVŠEK
3 članica Brigita LAMBIZER

POVELJSTVO

1 poveljnik Marko JURIČ
2 Namestnik poveljnika Andrej JURIČ ml.
3 podpoveljnik Jože PLIBERŠEK
4 Pomočnik poveljnika za IDA Kristjan ATELŠEK
5 Pomočnik poveljnika za RP Dejan SEVČNIKAR
6 Pomočnik poveljnika za PP Karmen LEDINEK
7 Vodja avtoparka / glavni strojnik Franc DOBNIK
8 orodjar Peter FLORJANC