Vodstvo skozi čas

 

PREDSEDNIK

Anton LAMPRET          – 1979
Štefan PLASKAN 1979 – 1984
Franc HUDALES 1984 – 1986
Štefan PLASKAN 1986 – 1993
Anton HUDALES 1993 – 1997
Emil JUVAN 1997 – 2001
Boris LAMBIZER 2001 – 2013
Janko HRIBERŠEK 2013 – 2017
Armin LAMBIZER 2017 –

PODPREDSEDNIK

Štefan PLASKAN 1977 – 1979
Anton LAMPRET 1979 – 1984
Boris LAMBIZER 1984 – 1986
Sandi DREV 1986 – 1993
Anton FLORJANC 1993 – 1995
Silvo POKLEKA 1995 – 2001
Alojz KONOVŠEK 2001 – 2005
Simon ČREMOŽNIK 2005 – 2017
Boris LAMBIZER 2013 – 2017
David DREU 2017 –  

 

POVELJNIK

Anton HUDALES 1979 – 1984
Vili PEROVEC 1984 – 1986
Boris LAMBIZER 1986 – 1993
Sandi DREV 1993 – 1997
Andrej JURIČ st. 1997 – 2013
Marko JURIČ 2013 –

 

PODPOVELJNIK

Vili PEROVEC 1979 – 1984
Sandi DREV 1984 – 1986
Anton FLORJANC 1986 – 1993
Miran HUDEJ 1993 – 1997
Anton FLORJANC 1995 – 2010
Jože PLIBERŠEK 1997 – 2001
Marko JURIČ 2005 – 2013
Andrej JURIČ st. 2013 – 2017
Jože PLIBERŠEK 2013 –
Andrej JURIČ ml. 2013 –

 

TAJNIK / TAJNICA

Franc HUDALES 1977 – 1984
Janez BERČON 1984 – 1986
Marija PLASKAN 1986 – 1993
Brigita LAMBIZER 1993 – 2001
Natalija FAJDIGA 2001 – 2005
Jasna PLASKAN 2005 – 2009
Brigita LAMBIZER 2009 – 2013
Cirila PRIMOŽIČ 2013 – 2015
Karin LAMBIZER 2015 –

 

BLAGAJNIK / BLAGAJNIČARKA

Viktor DREV 1979 – 1984
Martin RAZBORNIK 1984 – 1993
Jožica PEROVEC 1993 – 2005
Tatjana ROSEC 2005 – 2017
Tanja PEROVEC 2017 –

RAČUNOVODKINJA

Tatjana ROSEC 2017 –

 

 

2005 – 2009
UO

1 predsednik Boris LAMBIZER
2 podpredsednik Simon ČREMOŽNIK
3 poveljnik Andrej JURIČ st.
4 podpoveljnik Anton FLORJANC
5 tajnica Jasna PLASKAN
6 blagajničarka Tatjana ROSEC
7 Referent za mladino Jure DREV
8 Referentka za žene Justa HUDALES
9 Referent za veterane Martin RAZBORNIK
10 gospodar Silvo POKLEKA
11 Vodja avtoparka / glavni strojnik Franc DOBNIK
12 član Alojz KONOVŠEK
13 član Roman DREU
14 član Jože PLIBERŠEK
15 Referentka za zgodovino Brigita LAMBIZER

NO

1 predsednik Anton HUDALES
2 član Štefan PLASKAN
3 član Sandi DREV

ČR

1 predsednik Jure Hrastnik
2 član Branko PRIMOŽIČ

 

2009 – 2013
UO

1 predsednik Boris LAMBIZER
2 podpredsednik Simon ČREMOŽNIK
3 poveljnik Andrej JURIČ st.
4 podpoveljnik Marko JURIČ
  podpoveljnik Anton FLORJANC (do 26.10.2010)
5 tajnica Brigita LAMBIZER
6 blagajničarka Tatjana ROSEC
7 Predsednica MK Urša PLIBERŠEK
8 Predsednica KŽ Cirila PRIMOŽIČ
9 Predsednik KV Martin RAZBORNIK
10 gospodar Silvo POKLEKA
11 Vodja avtoparka / glavni strojnik Franc DOBNIK
12 ekonom Jure HRASTNIK
13 član Roman DREU
14 član Jože PLIBERŠEK
15 član Peter FLORJANC (od 2011)

NO

1 predsednik Anton HUDALES
2 članica Justa HUDALES
3 član Sandi DREV

DK in KOMISIJA ZA PRIZNANJA

1 predsednik Alojz KONOVŠEK
2 član Jure DREV
3 član Branko PRIMOŽIČ

POVELJSTVO

1 poveljnik Andrej JURIČ st.
2 podpoveljnik Marko JURIČ
3 podpoveljnik

orodjar

Anton FLORJANC (do 26.10.2010)

Peter FLORJANC (od 2011)

4 Vodja avtoparka / glavni strojnik Franc DOBNIK
5 član Sandi DREV
6 član Boris LAMBIZER
7 član Jože PLIBERŠEK
8 član Jure DREV
9 član Andrej JURIČ ml.

 

2013-2017

UO

1 predsednik Janko HRIBERŠEK
2 Namestnik predsednika + administrator Boris LAMBIZER
3 podpredsednik Simon ČREMOŽNIK
4 poveljnik Marko JURIČ
5 Namestnik poveljnika Andrej JURIČ ml.
6 podpoveljnik Jože PLIBERŠEK
7 Pomočnik poveljnika Andrej JURIČ st.
8 tajnica Cirila PRIMOŽIČ (do 15.6.2015),

Karin LAMBIZER (od 1.7.2015)

9 Predsednica MK Karmen LEDINEK
10 Predsednica KŽ Marjana ŠTRIGL
11 Predsednik KV Anton HUDALES
12 gospodar Silvo POKLEKA
13 ekonom Jure HRASTNIK
14 orodjar Peter FLORJANC
15 Vodja avtoparka / glavni strojnik Franc DOBNIK

NO

1 predsednik Sandi DREV
2 članica Brigita LAMBIZER
3 član Milan NOVAK

DK in KOMISIJA ZA PRIZNANJA

1 predsednik Jure DREV
2 član Alojz KONOVŠEK
3 član David DREU

POVELJSTVO

1 poveljnik Marko JURIČ
2 Namestnik poveljnika Andrej JURIČ ml.
3 podpoveljnik Jože PLIBERŠEK
4 Pomočnik poveljnika Andrej JURIČ st.
5 Vodja avtoparka / glavni strojnik Franc DOBNIK
6 orodjar Peter FLORJANC
7 član Jure DREV
8 član Sandi DREV
9 član Boris LAMBIZER
10 član Blaž DREV
11 član Sandi KEŠPRET