Tečaj gašenja notranjih požarov – modul A

V zadnjem tednu januarja sta se dva naša člana udeležila tečaja za gašenje notranjih požarov – modul A.

Tečaj sta uspešno zaključila, novo znanje pa bosta s pridom uporabjala na intervencijah.